piątek, 12 maj 2023 05:43

Sprzedaż końcowa paliwa stałego

W związku ze zmianą przepisów dotyczących sprzedaży paliwa stałego informujemy, że Miasto Chorzów przystępuje do realizacji sprzedaży końcowej paliwa stałego.

Osoby uprawnione, na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, mogą od 12.05.2023r. składać wnioski o zakup paliwa. Wnioski można składać wyłącznie do 30.06.2023r. Wnioski tak jak do tej pory składa się w wyznaczonych placówkach Zakładu Komunalnego PGM. Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Wniosek w chwili złożenia zostanie opatrzony odrębnym, indywidualnym numerem. Informacja o numerze wniosku wraz z datą i miejscem złożenia oraz informacją o dedykowanym numerze telefonu do kontaktu i adresie e-mail zostanie zwrotnie przekazana składającemu wniosek. Dotyczy to również wniosków składanych drogą elektroniczną (E-PUAP). Listy zawierające numery pozytywnie zweryfikowanych wniosków będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej ZK PGM, stronie BIP i Facebook ZK PGM oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń w BOM-ach oraz siedzibie przy ul. Bałtyckiej 8. Wnioskodawcy są zobowiązani do samodzielnego śledzenia ww. źródeł w celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Pozytywna weryfikacja wniosku uprawnia do dokonania zakupu wskazanej ilości paliwa stałego.

Osoby chętne na zakup węgla:

- które są mieszkańcami Chorzowa składają wyłącznie wniosek zgodnie z wzorem;

- które nie są mieszkańcami Chorzowa, do wniosku o zakup paliwa stałego muszą dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Numer telefonu utworzony na potrzeby obsługi wniosków to: 32 757 15 52 (obsługa na Bałtyckiej 8), adres mailowy do obsługi zapytań o wnioski to: (obsługa na Bałtyckiej 8).

 

Telefon węglowy UM Chorzów numer: 507-723-606

czynny:

- poniedziałek, wtorek, środa od godziny 8:00-15:00

- czwartek od godziny 8:00-17:00

- piątek od godziny 8:00-13:00

 

Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie ma obecnie ograniczeń ilości paliwa dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego.

Cena paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej wynosi 1600,00 zł za tonę.

 

Informacje na temat rejonów i przyporządkowanych do nich ulic są dostępne TUTAJ

Wniosek można pobrać z naszej zakładki dokumenty: Wniosek o zakup węgla

Lista zweryfikowanych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej znajduje się: TUTAJ