środa, 23 sierpień 2023 11:11

Uwaga na fałszywe wiadomości!

Uwaga! Oszuści wysyłają SMS-y informujące o rzekomym zadłużeniu dotyczącym czynszu. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do fałszywego panelu podszywającego się pod bank. Celem jest przechwycenie Państwa danych logowania. Zakład Komunalny PGM nie prowadzi żadnych działań dotyczących spłaty zobowiązania poprzez wiadomości SMS, w którym zawarty jest fałszywy link. Wszelkie zobowiązania wobec naszego Zakładu należy uiszczać na indywidualny rachunek użytkownika lokalu podany przez tutejszy Zakład lub znajdujący się w książeczce opłat. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki.

Warto takie SMS-y zgłaszać do CERT Polska. Korzystając z funkcji "przekaż" lub "udostępnij" można wysłać treść wiadomości na numer 799-448-084. Trafi ona do analityków CERT Polska, którzy zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń. Lokator oczywiście może również zgłosić to jak każdą inna próbę wyłudzenia na Policję.

Poniżej przykład fałszywej wiadomości:

Podejrzany SMS