czwartek, 12 październik 2023 13:35

Uruchomiono dostawy energii cieplnej do budynków

Zakład Komunalny „PGM” informuje, że z początkiem października 2023 r. uruchomiono dostawy energii cieplnej do budynków wyposażonych w centralne ogrzewanie sieciowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dotyczącą ochrony gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa energetyczne miały obowiązek zastosowania średniej ceny ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym  150,95 zł /GJ, a w pozostałych źródłach ciepła  103,82 zł/GJ. W celu zapewnienia i zastosowania przez dostawców ciepła średnich cen dla naszych obiektów Zakład Komunalny „PGM” złożył wymagane ustawą oświadczenia.

Wprowadzone przepisy mają charakter przejściowy i obowiązują do 31.12.2023 r. Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek informacyjny w zakresie udzielonej rekompensaty tj. kwotowy wymiar działań osłonowych w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r. Informacje te będą widoczne w przekazywanych przez nas rozliczeniach stosowanych w budynkach wielorodzinnych zasilanych w energię cieplną. Dodatkowo przedsiębiorstwa energetyczne stosowały obniżony podatek VAT wynoszący 5%. Od stycznia 2023 r. stawki podatku VAT zostały przywrócone do poziomu 23%.

Wszystkie koszty zostaną uwzględnione w Państwa okresowych rozliczeniach za poprzedni i aktualnie rozpoczęty sezon grzewczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakład Komunalny PGM” jest w trakcie pozyskiwania danych na potrzeby rozliczenia kosztów dostawy energii na cele c.o., a tym samym rozliczenia poprzedniego sezonu grzewczego.

Pamiętajmy, aby w sezonie grzewczym utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniach i nie doprowadzać do ich nadmiernego wychładzania.