INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI W MIEŚCIE CHORZÓW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Chorzowa.

Jednym z priorytetowych zadań stojących przed władzami naszego miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa jego mieszkańcom. Zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju realne są zagrożenia dla życia i zdrowia ludności.
Obrona Cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i usuwaniu ich skutków.
W czasie ewentualnej wojny zagrożenie wynikać może ze skutków użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia: jądrowej, chemicznej, biologicznej, a także broni klasycznej.
W czasie pokoju zdarzają się awarie w zakładach przemysłowych, a także katastrofy transportowe, w wyniku, których do atmosfery przedostają się substancje promieniotwórcze, trujące, a także inne groźne dla życia i zdrowia ludności będącej w zasięgu ich oddziaływania. Podobne zagrożenie stwarzają klęski żywiołowe. Aby obronić się przed zagrożeniami lub zminimalizować ich skutki, powinniśmy systematycznie pogłębiać swoja wiedze w tym zakresie i doskonalić praktyczne umiejętności na wypadek wystąpienia zagrożenia.
W tym celu przygotowaliśmy „Informator w zakresie powszechnej samoobrony w mieście Chorzów”, w którym zamieściliśmy podstawowe informacje, praktyczne porady i sposoby reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, co i kiedy powinniśmy zrobić,  aby pomóc sobie, rodzinie i sąsiadom.
Mamy nadzieje, ze zawarte w nim informacje wzmocnią Państwa poczucie bezpieczeństwa.

Kliknij poniżej aby pobrac informator o powszechnej samoobronie ludności w mieście Chorzów w formacie pdf. Do jej otwarcia niezbędny jest Adobe Reader.