Dyrekcja zakładu

Dyrektor Zakładu

Z-ca Dyrektora

ds. administracyjno-eksploatacyjnych - mgr Joanna KoziejZ-ca Dyrektora

ds. finansowych i główny księgowymgr Małgorzata Orszulik

Informujemy, że w sprawach bieżących najemcy przyjmowani są przez DYREKTORA PGM -
w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.00 po wcześniejszym zarejestrowaniu w sekretariacie.

Dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych przyjmuje w środy w godzinach od 13.00 do 14.30 po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie.

Dyrektor ds. finansowych przyjmuje w czwartki w godzinach od 13.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie.