Schemat organizacyjny ZK PGM w Chorzowie
Statut Zakładu Komunalnego "PGM" w Chorzowie.