Wykaz zasobów

Grafika ozdobna
Własność gminy
 Rok  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2022

ilość budynków

522

514

483

474

482

457

461

464

462

457

468

ilość mieszkań

5.284

5.124

4.841

4.769

4.816

4.639

4.678

4.704

4.746

4.707

4.931

pow. lokali mieszkaniowych

245.462,31

238.453,54

225.717,41

222.192,4

223.288,25

215.899,20

218.358,06

218.837,84

221.153,32

218.150,51

225.889,79

ilość lokali użytkowych

522

516

491

474

490

485

489

487

467

451

477

pow. lokali użytkowych

33.010,12

32.608,25

31.062,4

30.320,82

32.987,14

31.550,43

31.905,1

33.867,22

32.641,05

31.327,25

40.113,43

Własność prywatna
Współwłaność
Wspólnoty mieszkaniowe
Razem

Struktura wiekowa budynków

Zakład Komunalny PGM
Lp. Lata Własność
gminy
Własność
prywatna
Współwłasność Wspólnoty
mieszkaniowe
Razem
1. do 40 lat 14 0 0 34 48
2. od 41 do 60 lat 21 59 0 202 282
3. od 61 lat do 100 lat 70 1 3 74 148
4. powyżej 100 lat 352 205 51 72 680
Razem 457 265 54 382 1158