środa, 27 grudzień 2023 10:44

Koszty ogrzewania C.O.

Szanowni mieszkańcy zasobów komunalnych,

Zrozumiałe jest, że rosnące koszty ogrzewania mogą stanowić wyzwanie dla naszych lokatorów W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi rozliczenia CO i wzrostu kosztów ogrzewania w bieżącym roku informujemy. W porównaniu z rokiem poprzednim obecnie obserwujemy blisko 44% wzrost cen ogrzewania. Chcielibyśmy podkreślić, że opłaty za energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej nie są zależne od naszego zakładu ani naszych działań. Wzrost ten jest wynikiem zmian na rynku energetycznym, które wykraczają poza naszą kontrolę jako zarządcy. Jednocześnie, chcielibyśmy podkreślić, że jako zarządca staramy się podejmować środki mające na celu optymalizację zużycia energii oraz minimalizację kosztów w miarę naszych możliwości. Działania takie podejmowane są m.in. w zakresie wymiany wyeksploatowanej stolarki okiennej na nowoczesną charakteryzującą się dobrą termoizolacyjnością, sukcesywną modernizacją cieplną przegród budowlanych. 

Prosimy o zrozumienie, że nasza rola polega na zapewnieniu jak najlepszego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczonych usług. Opłaty za energię cieplną podlegają zmianom wynikającym z warunków rynkowych i zewnętrznych czynników, na które niestety nie mamy wpływu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie otrzymanych rozliczeń, prosimy o kontakt z naszym zakładem także w formie elektronicznej e-kartoteka. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień.