Aktualności

 • Informacja

  Informujemy, że w dniu 02.05.2024r. (czwartek), Zakład Komunalny PGM oraz Biura Obsługi Mieszkańców będą nieczynne.

 • Nowy Regulamin Biura Koordynacji Zamiany Lokali

  Szanowni Państwo,

   

  Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie nr.  9/DN/2024 z dnia 18.03.2024 roku, został wprowadzony nowy Regulamin Biura Koordynacji Zamiany Lokali w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym. W związku z powyższym informujemy, że na stronie internetowej Zakładu Komunalnego „PGM”, w zakładce Informacje > Zamiana Lokali, publikujemy zweryfikowaną i aktualną listę ofert lokali, będących przedmiotem zamiany. Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kontaktowego numeru telefonu do ofertodawcy, proszone są o kontakt pod  nr. tel. 32 757 15 00. Jednocześnie informujemy, że w zakładce Informacje > Zamiana Lokali możecie zapoznać się Państwo z nowym regulaminem Biura Koordynacji Zamiany Lokali w Gminnym Zasobie Mieszkaniowym oraz pobrać wzór oferty, celem wypełnienia i złożenia osobiście w Zakładzie Komunalnym” PGM” w Chorzowie. Link do zakładki - link.

 • Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Szanowni Państwo

  Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr LXVI/1027/2023 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2023 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została obniżona do 33,90 zł miesięcznie za osobę. Wysokość miesięcznej opłaty można ustalić w Dziale Czynszowo-Windykacyjnym. Jednocześnie proponujemy uruchomienie usługi e-kartoteka, która pozwoli Państwu na bieżąco monitorować zmiany na koncie opłat zajmowanego lokalu.

 • Zmiany w BOM Chorzów Stary

  Szanowni Państwo, w związku ze zmianami organizacyjnymi w BOM Chorzów Stary informujemy, że mieszkańcy załatwią tutaj jedynie bieżące sprawy takie jak:

  • złożenie wniosku o dotację mieszkaniową,
  • wydruk i otrzymanie książeczki czynszowej,
  • zgłoszenia lokatorskie.

  Pozostałe czynności dotyczące zasobu realizuje teraz Biuro Obsługi Mieszkańców „Różanka” ul. Chopina 11a, tel. 32-241-29-13, 32-241-49-13.

 • Informacja

  Szanowni Państwo informujemy, że w zamian za przypadające w sobotę (6.01.2024 r.) Święto Trzech Króli, we wtorek 2.01.2024 r. Zakład Komunalny "PGM" oraz BOM-y będą nieczynne

 • Koszty ogrzewania C.O.

  Szanowni mieszkańcy zasobów komunalnych,

  Zrozumiałe jest, że rosnące koszty ogrzewania mogą stanowić wyzwanie dla naszych lokatorów W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi rozliczenia CO i wzrostu kosztów ogrzewania w bieżącym roku informujemy. W porównaniu z rokiem poprzednim obecnie obserwujemy blisko 44% wzrost cen ogrzewania. Chcielibyśmy podkreślić, że opłaty za energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej nie są zależne od naszego zakładu ani naszych działań. Wzrost ten jest wynikiem zmian na rynku energetycznym, które wykraczają poza naszą kontrolę jako zarządcy. Jednocześnie, chcielibyśmy podkreślić, że jako zarządca staramy się podejmować środki mające na celu optymalizację zużycia energii oraz minimalizację kosztów w miarę naszych możliwości. Działania takie podejmowane są m.in. w zakresie wymiany wyeksploatowanej stolarki okiennej na nowoczesną charakteryzującą się dobrą termoizolacyjnością, sukcesywną modernizacją cieplną przegród budowlanych. 

  Prosimy o zrozumienie, że nasza rola polega na zapewnieniu jak najlepszego funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczonych usług. Opłaty za energię cieplną podlegają zmianom wynikającym z warunków rynkowych i zewnętrznych czynników, na które niestety nie mamy wpływu.

  Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie otrzymanych rozliczeń, prosimy o kontakt z naszym zakładem także w formie elektronicznej e-kartoteka. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

 • Uwaga oszuści!

  Z uwagi na docierające do nas sygnały mieszkańców o oszustach podszywających się pod windykatorów Zakładu Komunalnego, informujemy, że PGM nie prowadzi windykacji bezpośredniej w terenie i nie pobiera należności za pośrednictwem swoich pracowników. Wszelkie zaległości należy regulować tylko i wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

 • Informacja

  W dniu 14.12.2023r. Zakład Komunalny PGM będzie czynny do godz.14.00. Serdecznie zapraszamy.

 • Zmiany w działaniu e-kartoteki

  Miło nam poinformować o zmianie dotyczącej systemu e-kartoteka. Od dnia dzisiejszego będzie on dostępny przez 24 godziny na dobę z wyłączeniem sobotnio-niedzielnych nocy w godzinach 00.00 - 07.00, w których to prowadzone będą niezbędne prace konserwacyjne.

  Jeśli nie mają jeszcze Państwo do niego dostępu zachęcamy do złożenia wniosku. Regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępny jest niezmiennie na naszej stronie internetowej w menu Dokumenty. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości szczegółowych informacji udzielą nasi pracownicy.

 • Informacja

  Dnia 13.11.2023r. (poniedziałek) w związku z dniem wolnym w zamian za Święto Niepodległości Zakład Komunalny "PGM" oraz BOM-y będą nieczynne.

 • Zmiany w funkcjonowaniu BOM

  Aby usprawnić pracę naszych Biur Obsługi Mieszkańców od listopada w środy pracownicy będą zajmowali się wyłącznie reagowaniem na sprawy, które zostały zgłoszone w pozostałych dniach. Będą odpowiadać na przyjęte pisma i wnioski oraz pracować w terenie.

  W tym dniu nie będzie prowadzona standardowa obsługa mieszkańców. Jednak w sprawach, które nie cierpią zwłoki, dotyczących awarii, a także zagrożenia mienia i środowiska, nasi pracownicy będą dla Państwa dostępni.

  Przypominamy: przez cały tydzień otwarta jest też nasza główna siedziba przy ul. Bałtyckiej (w poniedziałek, wtorek i środę od 7.30 do 14.30, w czwartki od 7.30 do 16.30, a w piątki od 7.30 do 12.30).

  W tym miejscu zachęcamy też do korzystania z e-kartoteki. Link znajdziecie tutaj.

 • Uruchomiono dostawy energii cieplnej do budynków

  Zakład Komunalny „PGM” informuje, że z początkiem października 2023 r. uruchomiono dostawy energii cieplnej do budynków wyposażonych w centralne ogrzewanie sieciowe.

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dotyczącą ochrony gospodarstw domowych oraz podmiotów użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa energetyczne miały obowiązek zastosowania średniej ceny ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym  150,95 zł /GJ, a w pozostałych źródłach ciepła  103,82 zł/GJ. W celu zapewnienia i zastosowania przez dostawców ciepła średnich cen dla naszych obiektów Zakład Komunalny „PGM” złożył wymagane ustawą oświadczenia.

  Wprowadzone przepisy mają charakter przejściowy i obowiązują do 31.12.2023 r. Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek informacyjny w zakresie udzielonej rekompensaty tj. kwotowy wymiar działań osłonowych w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r. Informacje te będą widoczne w przekazywanych przez nas rozliczeniach stosowanych w budynkach wielorodzinnych zasilanych w energię cieplną. Dodatkowo przedsiębiorstwa energetyczne stosowały obniżony podatek VAT wynoszący 5%. Od stycznia 2023 r. stawki podatku VAT zostały przywrócone do poziomu 23%.

  Wszystkie koszty zostaną uwzględnione w Państwa okresowych rozliczeniach za poprzedni i aktualnie rozpoczęty sezon grzewczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakład Komunalny PGM” jest w trakcie pozyskiwania danych na potrzeby rozliczenia kosztów dostawy energii na cele c.o., a tym samym rozliczenia poprzedniego sezonu grzewczego.

  Pamiętajmy, aby w sezonie grzewczym utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniach i nie doprowadzać do ich nadmiernego wychładzania.

 • Uwaga na fałszywe wiadomości!

  Uwaga! Oszuści wysyłają SMS-y informujące o rzekomym zadłużeniu dotyczącym czynszu. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do fałszywego panelu podszywającego się pod bank. Celem jest przechwycenie Państwa danych logowania. Zakład Komunalny PGM nie prowadzi żadnych działań dotyczących spłaty zobowiązania poprzez wiadomości SMS, w którym zawarty jest fałszywy link. Wszelkie zobowiązania wobec naszego Zakładu należy uiszczać na indywidualny rachunek użytkownika lokalu podany przez tutejszy Zakład lub znajdujący się w książeczce opłat. Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania wiadomości o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki.

  Warto takie SMS-y zgłaszać do CERT Polska. Korzystając z funkcji "przekaż" lub "udostępnij" można wysłać treść wiadomości na numer 799-448-084. Trafi ona do analityków CERT Polska, którzy zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń. Lokator oczywiście może również zgłosić to jak każdą inna próbę wyłudzenia na Policję.

  Poniżej przykład fałszywej wiadomości:

  Podejrzany SMS

 • Sprzedaż końcowa paliwa stałego

  W związku ze zmianą przepisów dotyczących sprzedaży paliwa stałego informujemy, że Miasto Chorzów przystępuje do realizacji sprzedaży końcowej paliwa stałego.

  Osoby uprawnione, na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, mogą od 12.05.2023r. składać wnioski o zakup paliwa. Wnioski można składać wyłącznie do 30.06.2023r. Wnioski tak jak do tej pory składa się w wyznaczonych placówkach Zakładu Komunalnego PGM. Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Wniosek w chwili złożenia zostanie opatrzony odrębnym, indywidualnym numerem. Informacja o numerze wniosku wraz z datą i miejscem złożenia oraz informacją o dedykowanym numerze telefonu do kontaktu i adresie e-mail zostanie zwrotnie przekazana składającemu wniosek. Dotyczy to również wniosków składanych drogą elektroniczną (E-PUAP). Listy zawierające numery pozytywnie zweryfikowanych wniosków będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej ZK PGM, stronie BIP i Facebook ZK PGM oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń w BOM-ach oraz siedzibie przy ul. Bałtyckiej 8. Wnioskodawcy są zobowiązani do samodzielnego śledzenia ww. źródeł w celu uzyskania informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku. Pozytywna weryfikacja wniosku uprawnia do dokonania zakupu wskazanej ilości paliwa stałego.

  Osoby chętne na zakup węgla:

  - które są mieszkańcami Chorzowa składają wyłącznie wniosek zgodnie z wzorem;

  - które nie są mieszkańcami Chorzowa, do wniosku o zakup paliwa stałego muszą dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Numer telefonu utworzony na potrzeby obsługi wniosków to: 32 757 15 52 (obsługa na Bałtyckiej 8), adres mailowy do obsługi zapytań o wnioski to: (obsługa na Bałtyckiej 8).

   

  Telefon węglowy UM Chorzów numer: 507-723-606

  czynny:

  - poniedziałek, wtorek, środa od godziny 8:00-15:00

  - czwartek od godziny 8:00-17:00

  - piątek od godziny 8:00-13:00

   

  Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie ma obecnie ograniczeń ilości paliwa dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego.

  Cena paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej wynosi 1600,00 zł za tonę.

   

  Informacje na temat rejonów i przyporządkowanych do nich ulic są dostępne TUTAJ

  Wniosek można pobrać z naszej zakładki dokumenty: Wniosek o zakup węgla

  Lista zweryfikowanych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej znajduje się: TUTAJ

   

 • Zakończenie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.

   Zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wnioski o zakup paliwa mogły być przyjmowane wyłącznie do 15 kwietnia. Obecnie w toku są prace legislacyjne, które mają przedłużyć możliwość kupowania paliwa stałego od gminy, jednakże jeszcze zmiana ustawy nie obowiązuje. Według projektowanych przepisów, nowe zasady sprzedaży będą możliwe do uruchomienia od 1 maja.

 • Informacja dotycząca sprzedaży węgla - obniżona cena

  Od 01.04.2023r. obniżona zostaje cena sprzedaży węgla z 2000 zł do 1850 zł zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów - link.

  Wnioski o zakup węgla tak jak dotychczas należy składać w wyznaczonych placówkach naszego Zakładu.

 • Informacja dla Przedsiębiorców

  Szanowni Przedsiębiorcy,

  Informujemy, że Rada Miasta Chorzowa podjęła uchwałę o zmianach w zakresie odbioru odpadów. Uchwała wprowadza nową wielkość pojemnika – 60 litrów, co powinno obniżyć koszty dotyczące odbioru odpadów i w związku z tym opłata będzie wynosiła 9,00 PLN za odbiór pojemnika.

  Najemcy lokali użytkowych, prowadzący działalność na terenie Miasta Chorzowa, mogą zgłaszać się do Biur Obsługi Mieszkańców Zakładu Komunalnego PGM w celu zadeklarowania nowej wielkości pojemników na odpady segregowane. Nowa wielkość pojemników określona w Uchwale Rady Miasta, nie dotyczy odpadów zmieszanych.

  Zachęcamy do złożenia deklaracji w Biurach Obsługi Mieszkańców.

 • Informacja

  W dniu 05.01.2023r. Zakład Komunalny PGM będzie czynny do godz.15.00. Serdecznie zapraszamy.

 • Zakup preferencyjny paliwa stałego - aktualizacja na rok 2023

  Z uwagi na koniec roku 2022, zakończona została realizacja sprzedaży paliwa stałego na podstawie złożonych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w roku 2022. 

  Osoby, które złożyły wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego, a które nie zrealizowały zakupu do końca 2022 roku, mogą od dnia 02.01.2023 r. składać nowe wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w roku 2023.

  Aby zakupić paliwo stałe w roku 2023 konieczne jest złożenie nowego wniosku.

  Wnioski z roku 2022 nie przechodzą na kolejny rok.

  We wniosku składanym na rok 2023 można uwzględnić ilość paliwa z roku 2022, która nie została zakupiona. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu z roku 2022 r. powiększa limit roku 2023 r. maksymalnie do 3000 kg.

 • Informacja

  W dniu 13.12.2022r. Zakład Komunalny PGM będzie czynny do godz.14.00. Serdecznie zapraszamy.